Meubelmakerij

Muziek­stan­daard

Mijn vrouw wilde graag een muziek­stan­daard die hoog genoeg is om staande te gebruiken en ste­vig genoeg om een groot muziek­boek te dra­gen.


Kof­fer

Waar laat je je paperassen en lap­top?

In deze kersen­houten kof­fer !


Kruk­je

Ik had nog wat rest­jes beuken­hout over. Daar­van heb ik deze kruk gemaakt voor bij de werk­bank.