Interieurwerken

Interieurwerken

Kel­ter Interieur­w­erken is een all-round klussenbedri­jf met het accent op hout­be­w­erk­ing. Ik ben beschik­baar voor aller­hande tim­mer­w­erkza­amhe­den bin­nen­shuis zoals het mak­en van kas­ten­wan­den, vlierin­gen, trap­pen, tafels en houten gebruiksvoor­w­er­pen. Des­gewenst doe ik ook het ben­odigde lei­d­ing­w­erk of voorzie ik de pro­jecten van passende ver­licht­ing. Mijn kracht is het mee­denken met de opdracht­gev­er. Het ver­tal­en van de ideeën en wensen van de opdracht­gev­er in een opti­maal resul­taat.