Jericho 2.0

Deperimeterisatie: een firewall met gaten. Volgens het Oude testament werd stad Jericho belegerd door de Israëlieten. De stad had een robuuste stadsmuur die niet zomaar beslecht kon worden. Rond de muren van de stad werd zes dagen lang, eenmaal per dag, een ronde gelopen door de belegeraars, al blazend op de sjofar (ramshoorn). Op de […]

Beveiliging inbedden in de organisatie

Onderstaand artikel schreef ik in 2001 voor het tijdschrift Mnet. Netwerkbeveiliging was nog een betrekkelijk nieuw begrip en veel bedrijven worstelden met het toepassen ervan. Leeswijzer: In dit artikel gebruik ik het begrip ‘perimeter’ en geef aan hoe dit kan worden gebruikt om tot een veilige netwerkarchitectuur te komen. In het huidige tijdsgewricht is perimeter-gebaseerde […]

Connection Tracking

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het septembernummer van Linux News, jaargang 2001. Het is enigszins aangepast aan de huidige situatie. Wanneer we een netwerk willen beveiligen met een firewall is het gebruik van Linux een aantrekkelijke optie. Sinds kernelversie 2.4 biedt Linux een krachtige en complete firewall. Met de komst van de Linux 2.4 kernel […]